Астана қаласы

Қабанбай батыр көшесі 35.

Электорнды почта:

info@elitesupport.com

Жұмыс уақыты

ДҮ-Сенбі: 9:30 дан 17.50

Педагогтар үшін біліктілікті арттыру бойынша білім беру қызметі

1. Біліктілікті арттыру курстары (72 сағат). Оқыту формасы: күндізгі, қашықтықтан, жекеше, корпоративтік:

*барлық білім беру деңгейінің педагогтарын оқыту және қайта даярлау;

*білім беру ұйымдарының персоналдарын (кадр бөлімінің қызметкерлерін, хатшыларды);

*білім беру жүйесінен тыс жұмыс істейтін педагогтарды (медициналық ұйымдар, әлеуметтік қорғау мекемелері, ІІМ және т.с.с.)

2. Педагогикалық іс-әрекет бағыттары бойынша консалтингтік қызметтер:

*білім беру ұйымының стратегиясы мен даму бағдарламасын әзірлеу

*педагогикалық қызметкерлерді және білім беру ұйымдарын аттестаттау

*Кәсіби байқауларға қатысу

*халықаралық зерттеулерге дайындық

*оқу, оқу-әдістемелік және бағдарламалық өнімдерді әзірлеу, ғылыми

мақалалар жазу

3. Педагогикалық еңбектерді жариялауға және басып шығаруға ықпал ету (педагогтар антологиясын, инциклопедиясын, жинақ кітапшаларын шығару)

4. Халықаралық , республикалық, қалалық конференциялар, форумдар, треннингтар, коучингтар өткізу.

 

Образовательные услуги по повышению квалификации для педагогов:

1. Дошкольного воспитания и обучения: Воспитателей, методистов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, учителей казахского, русского, иностранных языков, учителей изобразительного искусства, инструкторов по физкультуре, музыкальных руководителей.

2. Организаций начального, основного, среднего образования: Заместителей директоров по учебной/воспитательной работе, педагогов классов дошкольной подготовки, мини-центров, учителей начальных классов, учителей-предметников, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов, учителей классов инклюзивного образования, библиотекарей, педагогов-организаторов, вожатых (старших вожатых).

3. Организаций технического и профессионального образования: Заместителей директоров, методистов, преподавателей дисциплин (по направлениям), мастеров производственного обучения, педагогов-психологов, библиотекарей.

4. Организаций специального образованияи организаций для детей, оставшихся без попечения родителей (домов ребенка, детских домов, центров адаптации несовершеннолетних): Заместителей директоров, дефектологов, логопедов, учителей-предметников, социальных педагогов, воспитателей (старших воспитателей), инструкторов ЛФК.

5. Организаций дополнительного образования: Заместителей директоров, педагогов дополнительного образования (по направлениям).